ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
Grivience ಕುಂದುಕೊರತೆ

ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಭಾಗ

ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 0836-2445503
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 0836-2445502
​​​​​​​ಇಂಟರ್ನೆಟ್ : 0836-2971060

ಈ-ಮೇಲ್ : dcdwd.nwkrtc@karnataka.gov.in

ಕ್ರ ಸಂ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಶ್ರೇಣಿ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1   ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದರ್ಜೆ 1 ಹಿರಿಯ ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ 0836-2445503 77609-91974
2   ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ ದರ್ಜೆ 1 ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ   77609-96294
3   ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ದರ್ಜೆ 1 ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ   77609-96271
4  

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು 

ದರ್ಜೆ 1 ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ   77609-82551
5  

ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ

ದರ್ಜೆ 1 ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ   77609-91972
6  

ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಪ್ರ)

ದರ್ಜೆ 1 ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ   96637-96003
7  

ಕಾರ್ಮಿಕ & ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ದರ್ಜೆ 1 ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ   96634-11167
8   ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದರ್ಜೆ 1 ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ   77609-82550
9   ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಕಾಮಗಾರಿ) ದರ್ಜೆ 1 ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ   70220-09930
10   ಸಹಾಯಕ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದರ್ಜೆ 2  ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ   77609-94195
11   ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದರ್ಜೆ 2  ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ  0836-2444168 77609-94194
12   ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ 2  ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ   77609-94194
13   ಸ.ಸಂ.ವ್ಯ. (ನಿಲ್ದಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು) ಧಾರವಾಡ ಹೊಸ ಬಸ್ಸು ನಿಲ್ದಾಣ  ದರ್ಜೆ 2  ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ   77609-82552
14   ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಧಾರವಾಡ ದರ್ಜೆ 2 ಧಾರವಾಡ ಘಟಕ 0836-2221080 77609-91679
15   ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸವದತ್ತಿ ದರ್ಜೆ 2 ಸವದತ್ತಿ ಘಟಕ 08330-222589 77609-91629
16  

ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹಳಿಯಾಳ

ದರ್ಜೆ 2 ಹಳಿಯಾಳ ಘಟಕ 08284-220124 77609-91728
17   ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದಾಂಡೇಲಿ ದರ್ಜೆ 2 ದಾಂಡೇಲಿ ಘಟಕ 08284-232243 77609-91731
18   ವಿಭಾಗೀಯ ಭದ್ರತಾ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ 3  ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ   77609-82553
19   ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ 3  ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ   77601-29545
20   ವಿ.ನಿಯವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ದರ್ಜೆ 3  ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ   96069-49102
21   ಸಾಫ್ಟವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ)   ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ   96635-22002
22   ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ (ಕಿ.ಸ)   ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ   91482-66351
23   ಕಾನೂನು ಶಾಖೆ (ಸಹಾಯಕ)   ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ   77601-29339 
          ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಬಿಂದು
24  

ಧಾರವಾಡ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಅವತಾರ ಕೇಂದ್ರ

    77609-91688 0836--2221023
25   ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕರು  ಧಾರವಾಡ  ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     91482-66332 0836-2221086
26   ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕರು  ಧಾರವಾಡ  ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ     77601-29384  
27  

ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕರು  ಧಾರವಾಡ  ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ

    77601-29360  
28  

ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕರು  ಧಾರವಾಡ  ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ

    77601-29154  
29   ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ      77601-29012 0836-2221063
30  

ಉಪ್ಪಿನ ಬೆಟಗೇರಿ ಬಸ್  ನಿಲ್ದಾಣ  ಧಾರವಾಡ

    96069-49103  
31  

ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ  ಬಸ್  ನಿಲ್ದಾಣ  ಧಾರವಾಡ

    96069-49104  
32   ಮುನವಳ್ಳಿ  ಬಸ್  ನಿಲ್ದಾಣ  ಸವದತ್ತಿ     96069-49105  
33   ಯರಗಟ್ಟಿ  ಬಸ್  ನಿಲ್ದಾಣ  ಸವದತ್ತಿ     96069-49106  
34   ರಾಮನಗರ  ನಿಯಂತ್ರಣಾ  ಬಿಂದು  ದಾಂಡೇಲಿ     91482-66322  
35   ಧಾರವಾಡ  ನಗರ  ಬಸ್  ನಿಲ್ದಾಣ  ಅವತಾರ ಕೇಂದ್ರ     0836-2221022  
36   ಅಳ್ನಾವರ  ಬಸ್  ನಿಲ್ದಾಣ  ಹಳಿಯಾಳ     0836-2385330  
37  

ಜೋಯಿಡಾ  ಬಸ್  ನಿಲ್ದಾಣ  ದಾಂಡೇಲಿ

    08383-282643  
38   ಸವದತ್ತಿ  ಬಸ್  ನಿಲ್ದಾಣ     08330-222237  
39   ಹಳಿಯಾಳ  ಬಸ್  ನಿಲ್ದಾಣ     08384-220136  
40   ದಾಂಡೇಲಿ  ಬಸ್  ನಿಲ್ದಾಣ     08384-231343  

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 02-03-2021 12:02 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ